Členové výboru: Funkce Rok narození Členem od

 Šikula Miroslav

 starosta sboru, pokladník

1973

01.01.1987
 Ing. Novák Ondřej   velitel sboru 1977 01.01.1995
 Holý Dušan  správce sálu 1973 01.01.1987
 Kabelka František  jednatel 1940 01.01.1956
 Košík František  organizačně-kulturní referent 1986 01.01.1999
 Novák Pavel  preventista, vzdělavatel 1974 01.01.1991
 Samek Martin  materiálně-technický referent 1985 01.01.1999
 Štejdíř Jaroslav  referent mládeže 1961 01.01.1977
       
Členové revizní rady:      
       
 Dobrovolný Josef  předseda revizní rady 1975 01.01.2005
 Kabelková Marie  člen revizní rady 1945 01.01.1977
 Kosek Tomáš  člen revizní rady 1985 01.01.1999

  | Členská základna | | Zápisy výboru | | Zasloužilí funkcionáři |